THÔNG BÁO VỀ VIỆC BỔ NHIỆM GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH…

Kính gửi Quý Hội đồng thành viên, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác, khách hàng của công ty! Vườn ươm doanh nghiệp TP Đà Nẵng…

DỰ ÁN “IMPACT AIM: THE HIDDEN HERO” VÀ NHỮNG ĐIỀU…

Trong những năm gần đây, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành trung tâm khởi nghiệp công nghệ trong khu vực Đông Nam Á với tốc độ phát triển mạnh…

FINC MỞ ĐƠN TUYỂN CHỌN BATCH XI

FINC là Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp Sáng tạo tại DNES kéo dài 04 tháng với mục tiêu: + Giúp startups hoàn thiện mô hình kinh doanh khả thi,…

MẠNG LƯỚI KINH TẾ TUẦN HOÀN ĐÀ NẴNG (DCEH) THAM…

Mạng lưới kinh tế tuần hoàn Đà Nẵng (DCEH) đang từng bước mở rộng mạng lưới kết nối của mình nhằm đẩy mạnh các hoạt động phát triển hệ thống…

Finc Founder Club

Finc Founder Club tập hợp các sản phẩm và giải pháp hữu dụng được phát triển và thương mại hóa thành công bởi các startup đã và đang tham gia…

FINC TIẾP TỤC MỞ ĐƠN BATCH X

Finc là Chương trình Ươm tạo Khởi nghiệp Sáng tạo tại DNES kéo dài 03 tháng với mục tiêu: + Giúp startups hoàn thiện mô hình kinh doanh khả thi,…

Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi

Bạn muốn khởi nghiệp? Đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để đọc tin tức mới nhất