Chiều ngày 10/5 vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Đà Nẵng đã diễn ra buổi bảo vệ nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp thành phố do Hội đồng Điều phối Mạng lưới khởi nghiệp là đơn vị chủ trì thực hiện.

Tên của nhiệm vụ khoa học và công nghệ là “nghiên cứu và phát triển một nền tảng gọi vốn cộng đồng trên internet dành cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”.  Được biết, gọi vốn cộng đồng là một hình thức kêu gọi sự giúp đỡ về nguồn vốn từ cộng đồng để có thể hoàn thiện dự án hay sản phẩm. Đây là một trong những cách gọi vốn đầu tư nổi tiếng trên thế giới và đã bắt đầu xuất hiện tại Việt Nam.

Tại buổi bảo vệ, ngoài cơ quan chủ trì là Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, còn có sự tham dự của 7 thành viên của Hội đồng Khoa học và ban lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ. Đại diện ban chủ nhiệm đề tài đã trình bày tính cấp thiết của đề tài cũng như lộ trình cho việc xây dựng mô hình và nền tảng gọi vốn cộng đồng. Kết thúc buổi bảo vệ, ban chủ nhiệm đề tài nhận được số điểm là 83/100 từ hội đồng khoa học, chính thức được Sở KHCN và Hội đồng xét duyệt thuyết minh đề tài. Dự kiến đề tài sẽ được triển khai đầu tiên với các dự án khởi nghiệp xã hội trên địa bàn thành phố và thực hiện kéo dài đến tháng 8 năm 2019. Nếu thử nghiệm thành công, đề tài sẽ được xem xét mở rộng ra cho các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo nói chung trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Việc xây dựng việc thành công nền tảng gọi vốn cộng đồng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích cho hệ sinh thái khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng, đặc biệt trong việc cải thiện tình trạng thiếu vốn mà các doanh nghiệp khởi nghiệp đang gặp phải.