Finc Founder Club tập hợp các sản phẩm và giải pháp hữu dụng được phát triển và thương mại hóa thành công bởi các startup đã và đang tham gia chương trình ươm tạo Finc.

Founder Club mang đến những ưu đãi tốt nhất cho tất cả các thành viên, đặc biệt là những founders mới, giúp các bạn có thể khởi động tốt nhất và nhanh nhất startup của mình trong giai đoạn đầu. Danh sách ưu đãi sẽ thường xuyên được cập nhật.

Zinwork: miễn phí 6 tháng đầu, 50% discount 6 tháng tiếp theo sử dụng gói PRO

Zinwork là giải pháp cộng tác và quản lý công việc nhanh gọn và hiện quả

Chi tiết: https://zinwork.com/

Hekate Messnow: miễn phí 12 tháng sử dụng gói PRO

Hekate Messnow mang đến giải pháp xây dựng chatbot chuyên nghiệp và hiệu quả

Chi tiết: https://messnow.com/

AntBuddy: miễn phí 6 tháng sử dụng gói Standard 10 users

AntBuddy đem đến giải pháp Chăm sóc khách hàng hợp kênh giúp doanh nghiệp chăm sóc và mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng

Chi tiết: https://www.antbuddy.com/

Bạn mong muốn tham gia và đóng góp cho cộng đồng startups tại Đà Nẵng và Finc, tham gia Finc Founder Club!

Tags