Ngày 05/08/2016 tại Đại học Đà Nẵng đã diễn ra Hội thảo “Phụ nữ trong lĩnh vực khoa học, Kỹ thuật, Công nghệ và Toán học: Phụ nữ với doanh nghiệp và đổi mới” nhằm tôn vinh, truyền cảm hứng, tư vấn và kết nối cộng đồng phụ nữ trong các lĩnh vực liên quan. Hội thảo cũng có các phần tranh luận, trao đổi thẳng thắn về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, khuyến khích trao đổi kiến thức, kết nối mọi người.

Cùng tham dự vào ngày hội, Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng mong muốn sẽ được gặp và hợp tác nhiều hơn nữa với các nữ startups, doanh nhân trong các lĩnh vực Công nghệ thông tin, khoa học, kỹ thuật, sinh học,…

Bên cạnh đó, Vườn ươm doanh nghiệp cũng đặt booth tại hội thảo nhằm giới thiệu, giải đáp thắc mắc về Chương trình ươm tạo khoá 2 tại DNES và dịch vụ phục vụ cho cộng đồng DNC-Coworking Space sắp diễn ra vào thời gian đến

Women in the conference
Chương trình thu hút nữ giới tham dự từ nhiều lĩnh vực