Theo báo cáo của Topica Founder Institute (TFI), cộng đồng start-up VN đã gọi được số vốn kỷ lục 205 triệu USD trong năm 2016.