KHOÁ HUẤN LUYỆN “MASTERING THE CRAFT OF TEACHING ENTREPRENEURSHIP”

Khóa huấn luyện áp dụng phương pháp hành động (action) cung cấp cho người học công cụ và các phương pháp hay nhất phục vụ cho việc giảng dạy về khởi sự kinh doanh. Khóa học sẽ áp dụng nhiều phương pháp khác nhau bao gồm bài giảng, thảo luận nhóm, video, thuyết trình nhóm, và dự án thực tế. Khóa huấn luyện đào tạo khởi nghiệp được thiết kế nhằm giúp cho các cơ sở giáo dục đại học và cao đẳng triển khai giảng dạy hiệu quả môn học Khởi sự kinh doanh.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Mục tiêu của Khóa huấn luyện nhằm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp tại Đà Nẵng nói riêng và miền Trung nói chung thông qua việc mở rộng hoạt động đào tạo về Khởi sự kinh doanh. Mục tiêu của Khóa huấn luyện nhằm tăng cường năng lực của các tổ chức giáo dục đại học về giảng dạy môn học Khởi sự kinh doanh thông qua nhiều phương pháp và nghiệp vụ sư phạm khác nhau. Sau khi hoàn thành khóa học, người tham gia sẽ:

• Hiểu được logic của tư duy khởi nghiệp và các phương pháp giảng dạy khởi nghiệp;

• Nắm vững kiến thức về doanh nhân và tư duy kinh doanh;

• Nhận biết quá trình giảng dạy và những nội dung căn bản trong giảng dạy môn Khởi sự kinh doanh;

• Nhận thức giá trị của phương pháp dạy thông qua dự án và khuynh hướng ngày càng phát triển của các phương pháp thực nghiệm và hành động;

• Xây dựng mạng lưới các giảng viên có cùng chí hướng và mong muốn tạo ra sự đổi mới trong hoạt động đào tạo về khởi nghiệp.

• Hiểu sâu về các nội dung cụ thể liên quan đến đào tạo về Khởi sự kinh doanh.

CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH

Khóa huấn luyện sẽ trang bị cho học viên các khái niệm về đào tạo khởi sự kinh doanh đã được thừa

nhận rộng rãi cũng như cung cấp các công cụ để giảng dạy theo hình thức thực nghiệm và giúp cho

học viên vượt qua những thách thức trong cách tiếp cận giảng dạy hiện tại.

Các chủ đề cụ thể bao gồm:

Nội dung

 Hệ sinh thái Đào tạo về Khởi sự kinh doanh

 Tư duy khởi nghiệp

 Sự sáng tạo và Hình thành { tưởng

 Tư duy thiết kế

 Thử nghiệm thị trường và mô hình kinh doanh

 Tài chính cho khởi nghiệp

 Kế hoạch kinh doanh và Nghệ thuật trình bày với nhà đầu tư

Quá trình

 Phương pháp dạy bằng thực nghiệm và hành động

 Trở thành một giảng viên có tinh thần khởi nghiệp

 Phát triển tư duy khởi nghiệp trong sinh viên

 Xử lí các thử thách trong lớp học đào tạo về khởi nghiệp

 Chương trình giảng dạy và thiết kế khóa học

 Sử dụng công nghệ trong lớp học

 Đánh giá và đảm bảo việc học tập của sinh viên

 Sử dụng các bài tập / trò chơi thực hành trong lớp

 Thực hành khởi nghiệp kinh doanh với phương pháp học tập thông qua dự án

GIẢNG VIÊN, KHÁCH MỜI

16y 16i 16r 16u

LƯU Ý:

? Đây là khóa học có phí với chính sách ưu đãi dành cho giảng viên của các trường đại học và cao đẳng trong thành phố.
? Kính mời quý thầy cô và cán bộ quản lí đào tạo đăng kí tham gia lớp học tại link: https://goo.gl/forms/oruFCaU08LDgLg7B2
? Xin vui lòng tải thông tin về Khóa huấn luyện tại: https://goo.gl/komMH1
? Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Chị Hồng Vân: 0935877155/ Anh Xuân Trường: 0935037911

NhiNa