Viện Zifet – Trường Đại học Koblenz – Landau, Đức cung cấp khóa học đào tạo khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo miễn phí dành cho sinh viên, cộng đồng khởi nghiệp thành phố.

Khóa học được tổ chức từ ngày 18/4 – 31/7/2016 theo hình thức trực tuyến trên mạng Internet, bằng tiếng Anh, hạn cuối đăng ký: 18/3/2016. Thông tin đăng ký: http://openeurship.com/ST-2015-signup.html

Các học viên tham gia khóa học sẽ được cung cấp 11 nội dung liên quan đến khởi nghiệp:

– Tổng Quan về khởi sự kinh doanh / Introduction to Entrepreneurship

– Các phương pháp khởi nghiệp kinh doanh/ Entrepreneurial Methods

– Tính cách và tư duy khởi nghiệp / Entrepreneurial Personality and Mindset

– Tinh thần đồng đội và Kỹ năng lãnh đạo/ Teams & Leadership

– Nhận biết cơ hội / Opportunity Recognition

– Sáng tạo / Creativity

– Mô hình Kinh doanh / Business Models

– Phát triển khách hàng / Customer Development

– Marketing cho khởi sự kinh doanh / Entrepreneurial Marketing

– Tài chính cho khởi sự kinh doanh / Entrepreneurial Finance

– Giao tiếp và Thuyết trình / Presentation & Pitching

Đăng ký  miễn phí tại đây: http://openeurship.com/signup/st2016.html

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại website: http://openeurship.com/

HỘI AN