Cuộc thi Dự Án Kinh Tế cộng đồng ở Đà Nẵng cũng nằm trong nỗ lực phổ biến phương pháp Dạy học theo Dự án và phong trào Vì Cộng đồng của Đại học Duy Tân.

Cuộc thi nhằm tìm kiếm và nhận diện những sinh viên có tố chất kinh doanh khởi nghiệp để nuôi dưỡng và phát triển tài năng của họ, mang lại cho sinh viên trên địa bàn Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam và miền Trung cơ hội học hỏi những kỹ năng cần thiết để đánh giá và khởi sự một doanh nghiệp với mục tiêu giải quyết một nhu cầu xã hội nào đó.

Tại đây, sinh viên trình bày các dự án của mình với những lãnh đạo doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng. Vì vậy, nó sẽ là cơ hội cho sinh viên kết nối với những nhà đầu tư, những cố vấn, những người có nhiều kinh nghiệm và các lãnh đạo kinh doanh từ cả hai thành phần kinh tế vì lợi nhuận và phi lợi nhuận.

Định nghĩa về một dự án kinh tế cộng đồng rất rộng và áp dụng cho tất cả các ngành nghề. Các dự án có thể rất khác nhau và đa dạng.  Sau đây là một số loại dự án (với những website tham khảo kèm theo) :

– Thiết lập một tổ chức phi lợi nhuận để giải quyết một nhu cầu xã hội

– Thiết lập một việc kinh doanh vị lợi nhuận để hỗ trợ một nhóm khách hàng không vị lợi nhuận

– Áp dụng vào thực tế một thiết bị kỹ thuật nào đó để giải quyết một vấn đề xã hội.

– Ứng dụng nghiên cứu khoa học cho một nhu cầu thực tế của những người  không có điều kiện tiếp cận những thành quả công nghệ

– Phát triển một dự án kinh doanh với lợi nhuận thu được hoặc một phần công việc kinh doanh giúp thúc đẩy một nhu cầu xã hội

– Xây dựng một tổ chức thiết kế và cung cấp những máy móc nông nghiệp giản đơn cho người dân khắp thế giới

✨ Sinh viên được khuyến khích phát huy tối đa năng lực sáng tạo của mình trong việc xây dựng ý tưởng.

Sinh viên cần phải phát triển và viết ra kế hoạch của mình bằng tiếng Anh theo mẫu đã có sẵn (Mẫu Kế hoạch Dự án Kinh tế Cộng đồng). Những kế hoạch này sẽ được đánh giá và chấm điểm bởi các giám khảo theo các tiêu chí của cuộc thi.

✨ Những tiêu chí để đánh giá ý tưởng của các dự án:

– Tầm quan trọng của nhu cầu xã hội đang được đề cập;

– Lợi ích lâu dài của dự án (nghĩa là, các dự án đem lại ảnh hưởng lâu dài sẽ có giá trị hơn những dự án chỉ tạo ra lợi ích một lần);

– Khả năng triển khai dự án thành công;

– Tính khả thi và bền vững về tài chính của dự án.

✨ Hình thức tham gia:

– Cuộc thi Dự án Kinh tế cộng đồng được thiết kế cho tất cả các sinh viên hay nhóm sinh viên có quan tâm đến việc thực hiện một dự án khả thi và sáng tạo để giải quyết một nhu cầu xã hội mang tính cấp thiết.

– Yêu cầu là mỗi ý tưởng tham dự cuộc thi phải được đại diện bởi ít nhất 3 sinh viên. Các nhóm tham dự có thể có tối đa là 6 thành viên.

✨ Cơ cấu giải thưởng:

Tổng giải thưởng tại Việt Nam: 36 triệu đồng

3-5 Suất đi thi đấu quốc tế tại Canada

* Giải Đồng đội:gồm 3 giải Nhất, Nhì, và Ba trên cơ sở tổng điểm kể trên.

– Giải Nhất: 10 triệu

– Giải Nhì: 5 triệu

– Giải Ba: 3 triệu

* Giải Cá nhân:

– Giải Nhất cho Viết kế hoạch bằng tiếng Anh: 3 triệu

– Giải Nhì cho Viết kế hoạch bằng tiếng Anh: 2 triệu

– Giải Nhất cho Trình bày Kế hoạch bằng tiếng Anh: 3 triệu

– 2 Giải Nhì cho Trình bày kế hoạch bằng tiếng Anh: 2 triệu

– Giải Nhất cho Ý tưởng của Kế hoạch: 3 triệu

– Giải Nhì cho Ý tưởng của của Kế hoạch: 2 triệu

– Giải Nhất cho Sinh viên Xuất sắc ngoài Nhóm ngành Kinh tế – Quản trị: 3 triệu

✨ CƠ HỘI THI ĐẤU QUỐC TẾ TẠI “CANADA”

Thời gian và địa điểm:

1. Triển khai kế hoạch:Từ ngày 15/01/2017

2. Thời gian đăng ký tập huấn: Nhận bảng đăng ký dự thi đến hết ngày 18/03/2017

3. Thời gian tập huấn viết dự án: Từ ngày 20-23/03/2017

4. Hạn nộp dự án dự thi:Trước ngày 22/4/2017

5. Thông báo kết quả những dự án lọt vào vòng sơ khảo:Ngày 26/4/2017

6. Vòng showcase:ngày 06/5/2017

7. Vòng chung khảo: Từ ngày 15/5/2017

10. Tìm hiểu và đăng ký tham gia Cuộc thi tại:

Liên hệ: Phòng QLKH&CGCN,  Địa chỉ: phòng 514, cơ sở 03 Quang Trung.

                *Điện thoại : 0906638571,0905200252

*http://vicongdong.duytan.edu.vn,

Email: [email protected][email protected]

Nhi Na