Tiếp nối chuỗi workshop dành cho cộng đồng khởi nghiệp, trong tháng 7, Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng sẽ tổ chức buổi Workshop Phát triển sản phẩm – với các kiến thức về MVP ( sản phẩm khả thi tối thiểu ) và làm thế nào ứng dụng “khởi nghiêp tinh gọn” để phát triển sản phẩm khởi nghiệp.
  • Thời gian: 9 giờ – 11 giờ sáng ngày 18 tháng 07 năm 2017
  • Địa điểm: Khu B – Tầng 3, Danang Co-working Space – 31 Trần Phú
  • Diễn giả: NGUYỄN NAM HẢI – Phó Giám đốc công ty NOVAS
  • Nội dung chia sẻ:

+ Tầm quan trọng của sản phẩm khởi nghiệp

+ Thế nào là một sản phẩm khởi nghiệp tuyệt vời?

+ Tìm hiểu về MVP (Minimum Viable Product – sản phẩm khả thi tối thiểu): tạo MVP, kiểm định và đo lường MVP.

+ Ứng dụng khởi nghiêp tinh gọn để phát triển sản phẩm khởi nghiệp: Xác định tính năng, trao đổi với người dùng/khách hàng, quyết định nâng cấp/thay đổi sản phẩm, lăp lại quá trình, từ đó đưa sản phẩm ra thị trường.

+ Thế nào là “Product/Market Fit” và làm thế nào để đạt được nó?

  • Phí tham gia: 100.000 VND/người
  • Đăng ký tham gia TẠI ĐÂY