Đối tác của chúng tôi
DNES có một mạng lưới các đối tác trong nước và quốc tế luôn cùng đồng hành trong việc chinh phục ước mơ biến Đà Nẵng trở thành một “thành phố khởi nghiệp”