Ngày 2-11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương chủ trì cuộc họp Hội đồng điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố, nhằm rà soát công tác chuẩn bị ra mắt Hội đồng, Công ty Khởi nghiệp và Quỹ khởi nghiệp của thành phố, dự kiến vào cuối tháng 12-2015.

12039778_1497359150562280_4387262593254148104_n

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Võ Duy Khương, Chủ tịch Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng, tại một hoạt động của mạng lưới khởi nghiệp thành phố.

( Ảnh : Cổng thông tin điện tử thành phố Đà Nẵng )

Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng được thành lập với mục tiêu giúp Chủ tịch UBND thành phố quy hoạch, thẩm định, xét chọn, xúc tiến, điều phối, hỗ trợ tổ chức các chương trình, đề án, dự án về khởi nghiệp; các khóa đào tạo khởi nghiệp; các chương trình kết nối tư vấn và đầu tư, phát triển mạng lưới khởi nghiệp và một số hoạt động liên quan đến khởi nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, Hội đồng còn có nhiệm vụ làm đầu mối kết nối, hợp tác, khai thác và chia sẻ các nguồn lực khởi nghiệp của nhà nước, các trường, viện, hiệp hội, hội doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và các chuyên gia, các nhà đầu tư trên địa bàn thành phố với các nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức trong nước và quốc tế; đồng thời, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động, nội dung công việc của các chương trình, đề án, dự án khởi nghiệp của các cơ quan thành viên và các quyết định của Hội đồng, định kỳ báo cáo cho UBND thành phố theo quy định.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Võ Duy Khương giao Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Hội đồng trước ngày 15-11. Đồng thời, chuẩn bị cho sự hình thành các đơn vị trực thuộc Hội đồng như: Hội đồng tư vấn thẩm định, xét chọn dự án đưa vào vườn ươm; Trung tâm đào tạo cho các doanh nghiệp khởi nghiệp;… Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế xã hội đề xuất phương án nhân sự cho Hội đồng tư vấn trên tiêu chí mời chọn các nhà khoa học, chuyên gia, doanh nghiệp có kinh nghiệm trong hoạt động khởi nghiệp; xây dựng hệ tiêu chí xét duyệt các dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp tham gia vào vườn ươm, báo cáo UBND thành phố trước ngày 15-11.

Phó Chủ tịch cũng giao Quỹ đầu tư phát triển thành phố hoàn thành dự thảo Điều lệ, quy chế làm việc của Công ty Khởi nghiệp; đồng thời, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý đăng ký thành lập Công ty Khởi nghiệp và có phương án đề xuất Bộ máy hoạt động của Công ty trong tháng 11-2015. Phó Chủ tịch Võ Duy Khương đề nghị các sở, ngành khẩn trương hoàn tất mọi mặt công tác chuẩn bị để Hội điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố cũng như Công ty Khởi nghiệp và Quỹ khởi nghiệp của thành phố sau khi ra mắt có thể đi vào hoạt động ngay, góp phần đem lại hiệu quả thiết thực cho môi trường khởi nghiệp của thành phố.