12311111_1518705181755235_3042321441173255301_n

Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng (hội đồng điều phối) sẽ tuyển chọn 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp có ý tưởng kinh doanh tốt, xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi để hỗ trợ, ươm tạo và đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởinghiệp Đà Nẵng (DNES).

  • Nhằm khuyến khích và đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp tại Đà Nẵng, Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng (hội đồng điều phối) sẽ tuyển chọn 10 ý tưởng, dự án khởi nghiệp có ý tưởng kinh doanh tốt, xây dựng được kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi để hỗ trợ, ươm tạo và đầu tư tại Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởinghiệp Đà Nẵng (DNES).
  • Các dự án khởi nghiệp được lựa chọn được hỗ trợ văn phòng làm việc cùng cơ sở vật chất và các thiết bị dùng chung (Internet, máy photo, máy scan, hội trường…). Bên cạnh đó, các dự án sẽ được đào tạo các nghiệp vụ, kỹ năng lập kế hoạch kinh doanh, phát triển dự án và quản trị kinh doanh; Hỗ trợ, tư vấn về R&D, marketing, phát triển và hoàn thiện sản phẩm đầu ra của dự án; Tư vấn các vấn đề pháp lý trong hoạt động doanh nghiệp. Đặc biệt, sau khi tốt nghiệp ươm tạo tại  công ty,  các dự án sẽ được xem xét đầu tư để hỗ trợ thu hút vốn đầu tư, vay vốn phát triển dự án, mở rộng sản xuất kinh doanh.
  • Hội đồng điều phối bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 23/11/2015 đến hết ngày 30/11/2015; sơ tuyển, phỏng vấn từ ngày 30/11/2015 đến ngày 04/12/2015. Các ý tưởng, dự án khởi nghiệp qua vòng sơ tuyển sẽ tham gia khóa đào tạo, hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch kinh doanh trong 4 ngày (05,06,12,13/2015). Từ ngày 14/12/2015 đến ngày 15/12/2015, hội đồng điều phối đánh giá lựa chọn các dự án.Ngày 18/12/2015, hội đồng điều phối sẽ công bố kết quả, ra mắt các dự án.
  • Hồ sơ tham gia tuyển chọn gửi về địa chỉ thư điện tử [email protected] (Hà Mai Linh Phùng, điện thoại:0905612388).

HỘI AN

Tags