Với mục tiêu xây dựng Đà Nẵng đến năm 2025 trở thành “Thành phố sáng tạo khởi nghiệp”, chính quyền và các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn đã cùng nhau liên kết, huy động mọi nguồn lực nhằm tạo điều kiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp phát triển trong năm 2017.

Vừa qua, tại Đà Nẵng, các vườn ươm doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017. Theo đó, các bên cam kết quyết tâm thực hiện 3 giao ước: Tổ chức triển khai tốt và có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, kèm theo Quyết định 88/QĐ-UBND; Xây dựng và phát triển phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Phấn đấu hỗ trợ ít nhất 8 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, tổ chức tối thiểu 4 sự kiện khởi nghiệp và hỗ trợ 3 dự án khởi nghiệp đạt giải tại các cuộc thi khởi nghiệp cấp thành phố trở lên.

Các vườn ươm doanh nghiệp và tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn đã cùng nhau ký kết giao ước thi đua khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2017.

Các bên tham gia ký giao ước bao gồm: Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng (DNES), Trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp Đà Nẵng (Dinhub), Trung tâm sáng tạo và khởi nghiệp Sông Hàn cùng các Trung tâm khởi nghiệp, Câu lạc bộ khởi nghiệp của các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố.

Cũng trong dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng đã công bố Quyết định 88/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Quyết định này nhằm hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, khuyến khích nghiên cứu khoa học công nghệ, lấy khoa học công nghệ làm động lực để phát triển kinh tế – xã hội để từng bước xây dựng Đà Nẵng trở thành “Thành phố sáng tạo khởi nghiệp”. Các lĩnh vực ưu tiên là công nghệ thông tin và kỹ thuật số, công nghệ robot và tự động hoá, công nghệ sinh học (công nghệ y sinh, xử lý môi trường, sản xuất dược liệu…) và các ngành lĩnh vực khác có ý nghĩa quan trọng về khoa học công nghệ.

Các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cùng đăng ký tham gia hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” giai đoạn 2017-2018, thành phố sẽ hình thành phong trào khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong cộng đồng và từng bước hoàn thiện cơ chế, nâng cao năng lực của các thành phần tham gia hoạt động khởi nghiệp. Mục tiêu cụ thể sẽ hỗ trợ phát triển 50 dự án khởi nghiệp và 10 doanh nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cũng sẽ hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp trong việc xây dựng các trung tâm ươm tạo và không gian làm việc chung, đầu tư và tài trợ đóng góp vốn cho các Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, tham gia tư vấn cho các chương trình tăng tốc khởi nghiệp…

Nguồn: Hải Yến | ICT News