mt326766-1

Tối 1.12, Trung Tâm Hỗ Trợ và Phát Triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa TP Đà Nẵng (thuộc Hiệp hội doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Đà Nẵng) vừa tổ chức lễ tổng kết Khóa I – 2015 triển khai hoạt động của chương trình “100 hạt giống doanh nhân”.

Khóa I chương trình “100 hạt giống doanh nhân” được xem là chương trình ươm đào tạo doanh nghiệp thử nghiệm đầu tiên của Đà Nẵng trong đó xem xét chất lượng các ý tưởng sau khi ươm tạo và xây dựng các giáo trình đào tạo. Kết thúc giai đoạn đầu, Trung tâm đã tuyển chọn được 12 dự án xuất sắc từ 25 dự án ban đầu và đưa vào đào tạo khóa học đầu tiên.

Được biết, chương trình 100 hạt giống doanh nhân Đà Nẵng là chương trình khởi nghiệp còn khá mới ở Đà Nẵng về Khởi nghiệp. Được thực hiện hoàn toàn bằng nguồn tài trợ xã hội, đặc biệt là các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn Đà Nẵng, các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp.

Trước đó, Hiệp hội DNNVV đã triển khai và thực hiện dự án nhằm hướng tới khuyến khích tinh thần khởi nghiệp trong cộng đồng, hình thành các dự án khởi nghiệp có tính chính quy. Hợp tác và liên kết các nguồn lực khởi nghiệp, hỗ trợ với thế hệ doanh nhân trẻ tại Đà Nẵng.

Nội dung đào tạo và tư vấn của chương trình theo chuẩn mới về đào tạo khởi nghiệp quốc tế. Trong đó 80% nguồn chuyên gia đào tạo đến từ các chuyên gia Hồ Chí Minh, với 10 nội dung đào tạo và tư vấn, 3 chuyên đề kết hợp đào tạo với các tổ chức khác. Học viên được hoàn toàn miễn phí trong quá trình tham gia.

(LĐO) HỮU LONG

Tags