Bill Gross: The single biggest reason why startups succeed

(TED) Bill Gross – Yếu tố tối quan trọng để mô hình StartUp thành công 😮 Phân tích rất hữu dụng nhưng khá bất ngờ về mô hình StartUp. Dành cho những anh em đã, đang, sắp… khởi nghiệp. — Bill Gross: The single biggest reason why startups succeed Nguồn: TED

Posted by Hà Cường on Monday, June 6, 2016