• Thời gian: 9 giờ sáng ngày 09/6/2017.
  • Địa điểm: Tầng 3, Danang Co-working space, 31 Trần phú, Đà Nẵng.
  • Diễn giả:Hình ảnh có liên quan

Ông Phan Hải, chức vụ: Giám đốc Công ty TNHH – Thương mại BQ đồng thời là Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2018.

  • Nội dung chia sẻ: Vai trò của tầm nhìn và sứ mệnh trong việc phát triển nhân sự. Cách thức tuyển dụng, phát triển và quản lý nhân sự khởi nghiệp theo từng giai đoạn.
  • Giá vé bán: 100.000 VNĐ/ người.

Đăng kí tham gia TẠI ĐÂY