Trong một năm qua kể từ lúc Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) được thành lập, anh Lý Đình Quân đã tham gia điều hành với vai trò Phó Giám đốc. Tuy nhiên, vì lý do sắp xếp công việc cá nhân nên anh Lý Đình Quân sẽ không tiếp tục đảm nhiệm vị trí này tại DNES kể từ ngày 01.12.2016.
Phó Giám đốc điều hành DNES hiện nay là anh Trần Vũ Nguyên.
Vậy Vườn ươm doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES) trân trọng thông báo đến cộng đồng và các đối tác được biết để thuận tiện hơn trong việc sắp xếp và trao đổi công việc.
Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng (DNES)