Bắt nguồn từ mạng lưới chuyên gia My Pro Club (www.myproclub.com) – là mạng lưới những nhà đầu tư và chuyên gia giàu kinh nghiệm, có vốn và ý tưởng đột phá, có tham vọng thành lập và điều hành những công ty hàng đầu tại thị trường Việt Nam. Công ty cổ phần đầu tư Việt Nam Thịnh Vượng là “cánh tay hiện thực” để giúp những ý tưởng tiềm năng thành tương lai thành công.

PVNI là quỹ đầu tư mạo hiểm dành cho các cá nhân và đội ngũ mới khởi nghiệp. Chúng tôi đầu tư và trợ giúp khởi nghiệp cho các cá nhân và đội ngũ có ý tưởng kinh doanh xuất sắc, có lòng nhiệt thành và đam mê làm giàu chính đáng cho bản thân, có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội và được đánh giá cao tiềm năng phát triển ở Việt Nam, với nhu cầu cấp vốn giai đoạn “ý tưởng” từ 2.000$ đến 7.500$, giai đoạn “hạt giống” 20.000$ đến 45.000$ lên đến 250.000$ giai đoạn “serie A”. Sự quan tâm hiện tại của chúng tôi là các ngành nghề liên quan đến hàng tiêu dùng chất lượng cao, dịch vụ, thực phẩm xanh, công nghệ, truyền thông xã hội và giáo dục.

Đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm của PVNI sẽ giúp các dự án khởi nghiệp trở nên thực tế, khả thi, có tính thuyết phục cao trước khi được xem xét đầu tư từ mạng lưới MyProClub. Chúng tôi đánh giá cao những đội ngũ giàu kinh nghiệm, “biết mình là ai” và những ý tưởng có tính đột phá với tham vọng dẫn đầu hoặc trong Top 3 trên thị trường Việt Nam.