Hôm nay ngày 10/03/2017 sự kiện IPP Harvest Day của Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP) được diễn ra nhằm tổng kết kết quả hoạt động của IPP đồng thời công bố chiến lược hoạt động hướng tới giai đoạn kết thúc dự án. Với trọng tâm là các hoạt động trình diễn kết quả các dự án được IPP hỗ trợ, tài trợ đồng thời kết nối hợp tác, góp phần nâng cao tính bền vững và ảnh hưởng của dự án.

17238286_1450615398344918_40346487_n

Bà Trần Thị Thu Hương – Giám đốc chương trình IPP2 phát biểu khai mạc

Với khoảng 200 người tham dự bao gồm các khách mời từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ giáo dục và đào tạo, cùng với các dự án được IPP tài trợ, học viên đã tốt nghiệp, các chuyên gia đào tạo cũng như các đối tác của IPP.

13r

Phát biểu của ông Trần Quốc Khánh – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam

(Nguồn: Báo Khoa học và Phát triển)

Chương trình bao gồm 04 nội dung chính:

  • Triển lãm kết quả của các dự án đã được IPP tài trợ và đào tạo
  • Tổng kết Khóa Đào tạo giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp hợp tác với 11 trường Đại hoc
  • Hoạt động đồng sáng tạo và kết nối hợp tác giữa thành phần của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp Việt Nam
  • Công bố chính thức chiến lược giai đoạn kết thúc dự án IPP và ra mắt IPP Alumni Network

Trong 02 năm vừa qua, IPP đã hỗ trợ về tài chính và nâng cao năng lực cho 32 dự án kinh doanh  và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp trong cả nước. Tại sự kiện lần này, các nhóm đã triển lãm những kết quả đạt được, chia sẻ những bài học kinh nghiệm cũng như những thách thức trong giai đoạn tiếp theo. Đây cũng là cơ hội để các nhóm dự án, các giảng viên nguồn về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cùng các đơn vị hỗ trợ khởi nghiệp gặp gỡ, thảo luận về các nhu cầu, thách thức của các bên, trên cơ sở đó thiết kế các hoạt động hợp tác hướng mục tiêu chung.

13q

Các dự án tốt nghiệp Chương trình

Trong buổi lễ, IPP cũng đã công bố Chiến lược giai đoạn kết thúc Dự án và ra mắt IPP Alumni Network với nòng cốt là các cá nhân, đơn vị đã được iPP hỗ trợ nhằm tăng cường tính liên kết giữa các thành viên của hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo

——————————

IPP

Chương trình Đối tác Đổi mới Sáng tạo Việt Nam – Phần Lan, Giai đoạn 2 (IPP) là một chương trình hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) được đồng tài trợ bởi Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Phần Lan. Chương trình đang triển khai giai đoạn 02 từ năm 2014 đến năm 2018 với ngân sách 11 triệu Euro. Với vai trò là đơn vị khởi xướng, hỗ trợ và kết nối, IPP hướng tới mục tiêu chính là củng cố hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại Việt Nam. IPP hỗ trợ thực hiện các sáng kiến, các hoạt động hợp tác và kết nối không chỉ tại địa phương mà còn mở rộng ra phạm vi toàn quốc và các quốc gia trên thế giới.

NhiNa