Bạn đang khởi tạo doanh nghiệp mới, hay đang tái tạo doanh nghiệp cũ? Công việc này rất khó khăn và thường phải trả giá rất đắt. Đâu là “tuyệt chiêu” để bạn  tăng khả năng thành công và giảm thiểu cái giá phải trả. Câu trả lời nằm ở cuốn sách này !

Kết quả hình ảnh cho khởi nghiệp tinh gọn

Khởi nghiệp tinh gọn: Các doanh nghiệp sử dụng đổi mới liên tục để tạo ra thành công (The Lean Startup – How Today’s Entrepreneurs Use Continuous Innovation to Create Radically Successful Businesses).

Eric Ries – ông là ai?

Eric Ries là một doanh nhân tại Thung lũng Silicon, ông là tác giả tiên phong trong quan điểm “tinh gọn” và là một blogger nổi tiếng trong cộng đồng doanh nghiệp công nghệ.

Là thành viên của ban cố vấn về khởi nghiệp kinh doanh công nghệ, ông đã tư vấn cho nhiều doanh nghiệp mới thành lập cũng như các công ty đầu tư mạo hiểm. Năm 2010, tên của ông được đặt cho một doanh nghiệp ngắn hạn ở Trường Kinh doanh Harvard và hiện thời ông là một thành viên làm việc tại IDEO.

Vậy khởi nghiệp tinh gọn là gì? Chúng ta áp dụng nó như thế nào?

Cốt lõi của “Khởi nghiệp tinh gọn” là một mô hình để khởi nghiệp thành công. Bởi vì khởi nghiệp không giống với thành lập và điều hành một công ty theo dạng truyền thống, nên nó cần đến một mô hình quản trị riêng.

Một trong những ý tưởng đánh giá sự sáng tạo đổi mới khá thú vị và quan trọng của Eric là, sau khi cho dùng thử sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP), nhóm khởi nghiệp sẽ quyết định tiếp tục điều chỉnh, hay thay đổi sản phẩm. Quyết định này phải dựa trên dữ liệu định lượng thực sự cũng như các hiểu biết định tính về khách hàng.

Cuốn “Khởi Nghiệp Tinh Gọn” này lại rất “tinh gọn”, không chỉ tinh gọn về “lượng” (rất ngắn, chỉ hơn 300 trang), mà còn rất “tinh gọn” về “chất”. Cuốn sách này không chỉ là một cuốn sách “dạy chiêu”, mà còn là một cuốn sách “dạy thức”, không chỉ giúp người đọc thay đổi “cách nghĩ”, mà còn giúp thay đổi cả “cách làm” của các doanh nhân, các nhà quản lý muốn khởi tạo, muốn sáng tạo, đổi mới và cách tân liên tục.

5 nguyên tắc vàng của “Khởi nghiệp tinh gọn”:

  1. Doanh nhân khởi nghiệp có ở khắp nơi
  2. Kinh doanh cũng là quản trị
  3. Học hỏi có kiểm chứng
  4. Xây dựng – Đo lường – Học hỏi
  5. Kế toán cải tiến

Những tư duy và phương pháp trong cuốn sách không chỉ áp dụng cho những siêu tập đoàn toàn cầu, mà còn áp dụng rất phù hợp cho những doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ (chỉ có mấy nhân viên và vài đồng vốn). Cuốn sách nhỏ này đã góp phần làm thay đổi cách nghĩ và cách làm của vô số các nhà sáng lập và các nhà tái lập doanh nghiệp trên khắp thế giới.

Bất kể vai trò của bạn là gì hay kích cỡ công ty của bạn như thế nào, đây là cuốn sách thuộc dạng phải đọc cho những doanh nhân, nhà tiếp thị, nhà phát triển sản phẩm và những lãnh đạo doanh nghiệp.