Tiếp nối thành công của các đợt huấn luyện và đầu tư đầu tiên, Microsoft Việt Nam, Expara và CLAS tiếp tục tiến hành triển khai dự án huấn luyện và đầu tư đợt 2 cho các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Những chương trình đào tạo này sẽ được tiến hành tại hai địa điểm là thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng

Untitled

Chương trình CLAS Expara Vietnam Accelerator (CEVA) có mục tiêu xây dựng và phát triển lớn mạnh hệ thống doanh nghiệp khởi nghiệp, do Microsoft Việt Nam phối hợp với Expara – Công ty dẫn đầu lĩnh vực huấn luyện và đầu tư mạo hiểm khu vực Đông Nam Á và CLAS (Customer Loyalty and Acquisition Services Co. Ltd.) – công ty dịch vụ phần mềm công nghệ cao, cũng là một doanh nghiệp khởi nghiệp từ Trung tâm Sáng Tạo Microsoft.

Trong khuôn khổ chương trình tăng tốc khởi nghiệp CLAS Expara, Microsoft Việt Nam sẽ cung cấp cho các công ty khởi nghiệp cơ hội để tiếp cận công nghệ của Microsoft bao gồm gói phần mềm BizSpark và BizSpark Plus với tổng giá trị là 147.000 USD trong 3 năm. Microsoft cũng sẽ phát triển Kế hoạch thâm nhập thị trường với các nhóm khởi nghiệp có những giải pháp đáp ứng được các nhu cầu của Microsoft. Bên cạnh đó, Microsoft Việt Nam sẽ có thể cùng kinh doanh với các công ty khởi nghiệp. CLAS sẽ cung cấp cơ sở hạ tầng, việc quản lý và vận hành Chương trình tăng tốc. Expara Việt Nam sẽ tổ chức các hội thảo đào tạo về khởi sự doanh nghiệp, lập kế hoạch và mô hình kinh doanh, chiến lược cạnh tranh, gọi vốn và kế hoạch tài chính cùng với hoạt động trình bày trước nhà đầu tư (pitching). Expara Ventures III sẽ đầu tư 10.000 USD vào các dự án khởi nghiệp có tiềm năng cao vào thời điểm giữa kỳ – chuyển đổi thành 5% cổ phần và sẽ đầu tư với số tiền liên đến 500.000 USD đối với các nhóm tốt nghiệp thành công sau Demo Day (số tiền đầu tư tùy thuộc vào sự đồng thuận và việc thẩm định của  Hội đồng Đầu tư).

Các bạn quan tâm vui lòng đăng ký tại: http://www.fundacity.com/clas-expara-vietnam-accelerator/apply/865