slide-banner-04

Sáng ngày 14 tháng 01 năm 2016 sẽ diễn ra Lễ ra mắt Vườn ươm Doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng theo mô hình Quyết định số 8488/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân về phê duyệt “Đề án xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng”, tại trụ sở của vườn ươm địa chỉ  số 12 Trần Phú, thành phố Đà Nẵng. Đây cũng chính là trụ sở hoạt động chính của vườn ươm theo Quyết định số 8488/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của Ủy ban nhân dân về phê duyệt đề án xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng.

Vườn ươm chính thức được thành lập theo mô hình xã hội hóa ngay từ thời điểm ban đầu gồm có vốn đầu tư của Nhà nước thông qua Quỹ đầu tư phát triển thành phố và các doanh nghiệp, cá nhân tham gia góp vốn, hoạt động theo mô hình Công ty TNHH 02 thành viên trở lên với tên gọi Công ty TNHH Đầu tư và Hỗ trợ Khởi nghiệp Đà Nẵng (tên tiếng Anh là Danang Entrepreneurship Support Company Ldt, tên viết tắt DNES).

Sự ra đời của vườn ươm là kết quả của những nỗ lực từ chính quyền thành phố, cộng đồng khởi nghiệp, các viện nghiên cứu, trường đại học, các doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, câu lạc bộ khởi nghiệp, các quỹ đầu tư, nhà đầu tư, đơn vị truyền thông, cũng như các chuyên gia khởi nghiệp nổi bật trong cộng đồng của thành phố Đà Nẵng.

Với chức năng và nhiệm vụ hỗ trợ khởi nghiệp, ươm tạo doanh nghiệp, việc thành lập Vườn ươm sẽ đáp ứng nhu cầu khởi nghiệp, nhu cầu được hỗ trợ của doanh nghiệp trên địa bàn thành phố nhằm hiện thực hóa chủ trương, chính sách của chính quyền thành phố Đà Nẵng trong thúc đẩy khởi nghiệp, xây dựng lòng tin cho doanh nhân, hướng đến xây dựng thành phố khởi nghiệp trong tương lai góp phần nhằm thực hiện thành công “Đề án phát triển Doanh nghiệp Đà Nẵng đến năm 2020”, xây dựng cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh cả về số lượng lần chất lượng phát triển.

Đến tham dự buổi Lễ ra mắt có sự quan tâm tham gia của lãnh đạo thành phố, đại diện các sở, ban ngành, quận, huyện, các trường đại học, viện nghiên cứu, các đối tác trong và ngoài nước cùng các doanh nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp khởi nghiệp. Cũng tại buổi Lễ dự kiến sẽ trao chứng nhận cho 08 nhóm dự án chính thức được tiếp nhận tham gia ươm tạo tại Vườn ươm doanh nghiệp thành phố.