Được thành lập ngày 31/3/1975 với tên gọi Đài phát thanh Đà Nẵng và sau đó là Đài Phát thanh Quảng Nam – Đà Nẵng. Đến năm 1997, chính thức được đổi tên thành Đài phát thanh – truyền hình Đà Nẵng sau khi chia tách Đài phát thanh Quảng Nam – Đà Nẵng (DRT). Trải qua nhiều chặng đường phát triển, DRT đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên dùng, qua đó chát lượng các chương trình phát sóng cũng từng ngày được cải tiến nhằm từng bước đáp ứng nhu cầu khán giả. Trong suốt các giai đoạn hình thành và phát triển, DRT luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực sự trở thành một trong những cơ quan tuyên truyền, giáo dục hiệu quả của Đảng bộ, Chính quyền và là cầu nối gắn kết giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Hiện nay DRT là một trong những đơn vị truyền thông mạnh và có tầm ảnh hưởng ở Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.