(DĐDN) – “Đà Nẵng đưa ra các chính sách hỗ trợ như cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ về tài chính,… tạo điều kiện thuận lợi nhất để hình thành môi trường năng động và sáng tạo phát triển khởi nghiệp tại Đà Nẵng”.

Đó là khẳng định của ông Hồ Kỳ Minh – Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trước đại diện các quỹ đầu tư, nhà đầu tư thiên thần, doanh nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, dự án khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp trong và ngoài nước tại tại Hội nghị và Triển lãm về Khởi nghiệp lần đầu tiên được tổ chức tại TP Đà Nẵng.

Tags