CLB Giảng viên Doanh nhân là một tổ chức doanh nhân tại Việt Nam được khởi xướng bởi Báo Doanh Nhân Sài Gòn và Công ty Cổ phần Quốc tế BMG. CLB là nơi tập hợp các giảng viên và doanh nhân đang cống hiến cho sự phát triển của nền giáo dục xã hội, tinh thần thượng tôn pháp luật, biết kinh doanh dựa trên ứng dụng khoa học công nghệ về kỹ thuật, kinh tế và có tâm huyết chia sẻ tri thức để phát triển đất nước.

Câu lạc bộ Giảng viên Doanh nhân là các doanh nhân, chuyên gia thực hiện công việc giảng dạy – đào tạo đến đối tượng doanh nhân, lãnh đạo doanh nghiệp hoặc các kỹ năng mà doanh nhân cần có theo chuyên ngành hoặc theo chủ đề. Giảng viên Doanh nhân không chỉ là những người có kinh nghiệm trong ngành, lĩnh vực mà mình truyền đạt mà còn là người sẵn sàng chia sẻ những kinh nghiệm thực tế đó đến các học viên doanh nhân.