Yliknee

 

Dự án nhằm xây dựng một hệ thống thông tin liên quan đến các vấn đề xã hội đang xảy ra trong thành phố, đặc biệt tập trung vào các vấn đề Giao thông, văn hóa và môi trường. Hệ thống cho phép người dân gửi thông tin liên quan đến các vi phạm, hay những câu chuyện liên quan trực tiếp đến ba lĩnh vực trên.

City Eye là dự án của Ylinkee sử dụng hệ thống sẵn có, bao gồm những website, fanpage và các đội nhóm trên Facebook để lan truyền thông tin, qua đó tạo điều kiện giúp cho nhiều người biết đến hơn về nội dung thông tin được đăng tải. Qua việc dùng áp lực từ chính những người dân để tác động ngược lại tới người vi phạm, sản phẩm giúp nâng cao ý thức và hạn chế các vi phạm tái diễn mà không cần tới sự can thiệp của chính quyền hay tốn thêm chi phí cho những hệ thống giám sát truyền thống như camera…

Với City Eye, mỗi thành phố, địa phương đều có thể xây dựng cho mình một hệ thống thông tin riêng một cách cụ thể nhằm theo dõi các hiện tượng, các vấn đề xã hội trong thành phố cũng như báo động các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, văn hóa và môi trường.