Thông tin liên hệ
Gửi Email hỗ trợ
Thông tin liên hệ
Hỗ trợ trực tuyến

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ

CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ


Đào tạo cơ bản: Đây là chương trình đào tạo dành cho các nhóm dự án khởi nghiệp mới về các nội dung như tinh thần khởi nghiệp, tư duy thiết kế ý tưởng, tư duy đổi mới sáng tạo, mô hình kinh doanh, khởi nghiệp tinh gọn,…

Đào tạo chuyên môn: Đây là chương trình đào tạo dành cho các nhóm dự án khởi nghiệp đã có sản phẩm dịch vụ, có kiến thức căn bản về khởi nghiệp và đang gặp những khó khăn và thách thức cần hỗ trợ giải quyết.

  1. Đào tạo Sale Marketing
  2. Đào tạo tiếng anh chuyên ngành kỹ thuật, chuyên ngành kinh doanh
  • Gói tư vấn dịch vụ thành lập doanh nghiệp
  • Gói tư vấn dịch vụ thuế, nhân sự
  • Gói tư vấn đăng ký bản quyền và sở hữu trí tuệ

DNES hỗ trợ miễn phí không gian làm việc chung tại Không gian làm việc chung Đà Nẵng - DNC cho các dự án khởi nghiệp thuộc Vườn ươm.

Tùy vào nhu cầu của dự án khởi nghiệp, Vườn ươm sẽ có các gói ưu đãi về dịch vụ truyền thông marketing, tổ chức sự kiện, cho thuê hội trường, phòng học…

  • Kết nối tìm kiếm các nhà sáng lập dự án khởi nghiệp (founder, co-founder)
  • Kết nối tìm kiếm chuyên gia tư vấn (mentors)
  • Kết nối, trình bày với nhà đầu tư (pitching)
  • Kết nối với thị trường HN, HCM, thị trường nước ngoài
X