CHÍNH SÁCH THÀNH PHỐ

Ngày 9-11, UBND thành phố ban hành quyết định về chương trình “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016” nhằm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua việc kết nối có hiệu quả các nguồn lực hỗ trợ khởi nghiệp, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân thông qua các hình thức như tập huấn, đào tạo kĩ năng; hỗ trợ tài chính, mặt bằng sản xuất-kinh doanh, nguồn nhân lực, xúc tiến đầu tư, thương mại.
Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Thành Đoàn Đà Nẵng; UBND các quận, huyện, Hiệp hội doanh nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, trung học và cơ quan truyền thông tăng cường phổ biến Chương trình “Phát triển khởi nghiệp Đà Nẵng 2016” và các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố đến với các tầng lớp thanh niên, sinh viên, học sinh, các nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân; xây dựng các phóng sự, tọa đàm, bài viết, góc chuyên đề liên quan đến hoạt động khởi nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cổng thông tin điện tử thành phố xây dựng trang thông tin “Đà Nẵng – Thành phố khởi nghiệp”, liên kết với chuyên mục khởi nghiệp trên Báo Đà Nẵng, Đài Phát thanh – Truyền hình Đà Nẵng trong tháng 2- 2016.
Hội đồng Điều phối mạng lưới khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng tổ chức các buổi đối thoại giữa chính quyền với các doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố để nắm bắt nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp, xây dựng các chính sách hỗ trợ thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế từ tháng 1-2016. Ngoài ra, tích cực vận động tìm kiếm nguồn tài trợ từ các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp nước ngoài, từ các quỹ đầu tư khởi nghiệp trong và ngoài nước.
Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Đà Nẵng chủ trì nghiên cứu, khảo sát thị trường khởi nghiệp, các mô hình doanh nghiệp khởi nghiệp thành công trên thế giới và khả năng áp dụng tại Đà Nẵng nhằm xác định hiện trạng, nhu cầu, xu hướng khởi nghiệp để đề xuất chính sách hỗ trợ và phát triển khởi nghiệp có hiệu quả, hoàn thành trong quý I năm 2016.
Sở Công Thương xây dựng chương trình xúc tiến thương mại, khuyến công dành cho các doanh nghiệp khởi nghiệp; tổ chức kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp tiêu thụ sản phẩm; tổ chức các khóa tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho doanh nghiệp khởi nghiệp như: kỹ năng bán hàng, văn minh thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, năng lượng, thương mại điện tử, hội nhập quốc tế…
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thành phố tổ chức kết nối, thúc đẩy xúc tiến đầu tư giữa các doanh nghiệp, tổ chức lớn trong và ngoài nước với các doanh nghiệp khởi nghiệp. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố chủ trì triển khai Đề án “Xây dựng Vườn ươm doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng”, hình thành Quỹ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng. Các Sở, ngành, địa phương tiếp tục cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp sớm gia nhập thị trường với thời gian ngắn nhất, chi phí thấp nhất; nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy hoạch Cụm công nghiệp quận Cẩm Lệ theo hướng dành một quỹ đất để ưu tiên cho các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhu cầu, các chính sách miễn giảm tiền thuê đất cho các DN khởi nghiệp hoặc Quy hoạch cụm công nghiệp mới tại huyện Hòa Vang. Nghiên cứu, rà soát, bổ sung quy chế hoạt động của Quỹ Phát triển Khoa học công nghệ thành phố trên cơ sở bổ sung các nhiệm vụ được quy định của Quỹ Phát triển Khoa học Công nghệ Trung ương (Quỹ VSF) để hỗ trợ cho các dự án khởi nghiệp, các doanh nghiệp khởi nghiệp.
Nhằm hỗ trợ đào tạo và chuyển giao công nghệ, UBND thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư (Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp); Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố); các Hội Doanh nghiệp quận, huyện; đơn vị quản lý Vườn ươm doanh nghiệp phối hợp tổ chức khóa đào tạo nâng cao năng lực kinh doanh cho doanh nghiệp khởi nghiệp; tư vấn cho các doanh nghiệp khởi nghiệp về việc thành lập và quản lý doanh nghiệp, khai thuế, quản lý dự án đầu tư, kế hoạch kinh doanh, pháp lý, tài chính…Sở Khoa học và Công nghệ đào tạo chuyển giao công nghệ, thương mại hóa công nghệ, quyền sở hữu trí tuệ, nâng cao năng suất chất lượng, các mô hình và công cụ quản lý tiên tiến; tiếp cận giải pháp, ứng dụng và thị trường Công nghệ thông tin và Truyền thông; chia sẻ hạ tầng, ứng dụng CNTT&TT của thành phố cho các doanh nghiệp sử dụng, dùng chung, xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực CNTT&TT. Đồng thời, thiết lập vận hành đường dây nóng hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp (trên nền Tổng đài dịch vụ công Đà Nẵng 3881888) để UBND thành phố nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kịp thời xử lý, hỗ trợ. Biên soạn tài liệu đào tạo về khởi nghiệp, các giáo trình tập huấn cho giảng viên và thành viên các câu lạc bộ khởi nghiệp, vườn ươm doanh nghiệp; khuyến khích các trường đại học, cao đẳng, các cơ sở đào tạo trên địa bàn thành phố lồng ghép nội dung khởi nghiệp vào chương trình giảng dạy….Qua đó, hình thành cơ chế, mạng lưới liên kết giữa các Quỹ đầu tư mạo hiểm, các nhà đầu tư mạo hiểm với đơn vị quản lý Vườn ươm doanh nghiệp thành phố, các trường đại học, cao đẳng, cơ cở đào tạo và các dự án khởi nghiệp tại thành phố Đà Nẵng.