Câu Lạc Bộ Khởi Nghiệp Bách Khoa (dưới đây gọi tắt là CLB) là tổ chức xã hội tự nguyện trực thuộc Tổ chức Đoàn Thanh Niên Trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Đà Nẵng do Bí thư Đoàn trường ra quyết định cấp phép thành lập.
CLB có đối tác liên kết là Trung tâm hỗ trợ sinh viên và quan hệ doanh nghiệp, Trung tâm nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế, Trung tâm hỗ trợ & phát triển DNNVV Đà Nẵng (DATTADC), CLB Kiến tạo khởi nghiệp Đà Nẵng (9STRAT LAB)

Mục đích
– Tạo ra sân chơi cho sinh viên, giảng viên có đam mê, tinh thần khởi nghiệp
– Tạo cơ hội cho các thành viên được học hỏi, đào tạo, tư vấn, chia sẻ, giao lưu, kết nối các chương trình khởi nghiệp từ các chuyên gia, doanh nhân, các tổ chức khởi nghiệp.
– Tạo các cơ hội cho thành viên khởi nghiệp dễ dàng được sự hỗ trợ chuyên môn, thông tin, đầu tư, tham dự các chương trình khởi nghiệp, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, các dự án về khởi nghiệp của các tổ chức xã hội và nhà nước.
– Thúc đẩy các thành viên đam mê nghiên cứu khoa học, tạo tinh thần lan tỏa khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cộng đồng.

Đối tượng
– Sinh viên, giảng viên đại học Bách Khoa có đam mê, tinh thần khởi nghiệp, có mong muốn và quan tâm đến khởi nghiệp.
– Sinh viên, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng, trường nghề khác trên địa bàn TP Đà Nẵng.

Chức năng
CLB có chức năng tổ chức các hoạt động khởi nghiệp như cung cấp thông tin, tổ chức sự kiện khởi nghiệp, tổ chức đào tạo, tư vấn, kết nối các nguồn lực khởi nghiệp, xây dựng văn hóa và tinh thần khởi nghiệp. Tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, thúc đẩy các nghiên cứu khoa học, hỗ trợ hình thành vườn ươm doanh nghiệp, liên kết các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cho khởi nghiệp. Tham gia các dự án khởi nghiệp của nhà nước và các tổ chức khác.