Báo Diễn đàn Doanh nghiệp là cơ quan ngôn luận của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện cho tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Sứ mệnh của báo là bảo vệ, thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp thông qua việc chuyển tải những thông tin chính trị – kinh tế – thương mại chính xác, hữu ích; phản ảnh kịp thời tình hình và kiến nghị các đề xuất của cộng đồng doanh nghiệp đến chính quyền nhằm hoàn thiện các chính sách về quản lý và phát triển kinh tế xã hội; tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân nổi bật…

Báo Diễn đàn Doanh nghiệp tổ chức thường niên các hoạt động xã hội như Chương trình Khởi nghiệp, các diễn đàn, hội thảo… Trong đó Chương trình Khởi nghiệp là hoạt động do VCCI khởi xướng và chủ trì, có sự phối hợp của Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động – Thương binh – Xã hôi, Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các địa phương trên các nước nhằm tạo cơ hội cho thanh niên, sinh viên phát huy tinh thần sáng tạo và ý chí tự lập, áp dụng kiến thức đã học để lập ra những dự án khởi nghiệp có tính khả thi. Chương trình cũng hướng đến mục tiêu là trở thành một chương trình toàn diện về khởi nghiệp, bao gồm tư vấn, đào tạo và cung cấp thông tin khởi nghiệp, hỗ trợ tìm kiếm và tiếp cận các nguồn vốn, các nhà đầu tư.