Từ tiền thân là tờ Báo Giải phóng Quảng Nam – Đà Nẵng , cơ quan của  Mặt trận Dân tộc Giải phóng QN-ĐN trong những ngày đầu trong kháng chiến chống Mỹ, vượt qua muôn vàn khó khăn gian khổ dưới mưa bom bão đạn, phương tiện thiết bị thô sơ, thiếu thốn, tờ báo đã đồng hành với lịch sử chiến đấu, xây dựng và phát triển của thành phố. Từ một tờ báo phát hành hàng tháng, hàng tuần, với số lượng khiêm tốn cho đến hôm nay đã trở thành một tờ báo hàng ngày có số lượng phát hành trên 10.000 bản/kỳ; từ 2008 Báo Đà Nẵng đã có Trang Báo Đà Nẵng điện tử với 2 phiên bản tiếng Việt và tiếng Anh với hơn 7 triệu lượt truy cập;  đội ngũ phóng viên,  biên tập viên của Báo cũng đã được quan tâm bồi dưỡng tăng mạnh cả về số lượng và năng lực thực tiễn. Với nhiều thành tích xuất sắc đóng góp cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, Báo Đà Nẵng đã vinh dự được  Chủ tịch nước  tặng Huân chương Lao động hạng Nhì. Tại buổi lễ, Báo cũng được nhận cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ với thành tích xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua yêu nước thành phố.