Đội ngũ DNES
Cùng làm quen với chúng tôi, những người đang cố gắng đưa Đà Nẵng vào bản đồ khởi nghiệp thế giới.

    
TS. Võ Duy Khương
Chairman

 

Nguyên Trần
CEO
Trung Phạm
CFO
Liên Phạm
Incubation Manager
Trân Lưu
Marketing Manager
Yến Lê
External Ops. Manager

 

Qúy Trần
FFC Manager
Dũng Hồ
DNE Director
Nhi Nguyễn
DNE Vice Director
Trường Vũ
R & D Manager
Vân Trần
Event Executive