Về chúng tôi
 Vườn ươm Doanh nghiệp Đà Nẵng  (DNES) là vườn ươm quy mô đầu tiên được thành lập theo hình thức công – tư kết hợp (PPP) ở Đà Nẵng, Việt Nam. Là thành phố với hơn 1 triệu dân, Đà Nẵng đang nhanh chóng trở thành một hệ sinh thái khởi nghiệp đầy hấp dẫn ở Đông Nam Á.

 Chúng tôi làm việc hăng say để
1. Tạo ra một chương trình ươm tạo hoàn thiện nhất nhằm giúp các startup ở Việt Nam nói chung và Đà Nẵng nói chung phát triển nhanh, từ đó đưa Đà Nẵng vào bản đồ khởi nghiệp quốc tế.

2. Xây dựng một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững  nhằm khuyến khích các nhà khởi nghiệp trẻ tuổi phát huy ý tưởng, tìm kiếm cơ hội, rèn luyện tin thần khởi nghiệp để sử dụng tốt các nguồn tài nguyên sẵn có để khởi nghiệp thành công.

 

 Tại DNES, chúng tôi tập trung vào 4 nhóm chính

 Những hoạt động chính của chúng tôi